Equipment and oxygen on rent

Medical equipmentOther equipmentOxygenCold coffin

Medical equipment like sick bed items:

Mumbai city

Bhanumati Medical Center, CP Tank

23684393

Patan Jain Mandal Sick Bed Service Center, Marine Drive

22811346/ 22811218

Saifee Ambulance

23466520/ 23471189

The Laboratory, Tardeo

24941332

Jivan Jyot Cancer Relief, Parel

24125848/ 1800225848/ 9869064000

Social Service League ‘DISHA’, Parel

24187593

Kumar Travels, Thakurdwar

22063257/ 9869088992

K.K.Jani Medical Center, Sion

24073420

Matunga Gujarati Seva Mandal

24023872

Nana Palkar Seva Samruti Samiti, Parel

24164890/ 28678296

 

Central suburbs

Kutchi Kadva Patidar Gyati Trust, Ghatkopar

25151666/ 25098697

Ghatkopar Brahman Samaj

25128246

Hasumatiben Joshi, Ghatkopar

25163405

Ribello Medicare, Ghatkopar

25004352/ 9627240636

Jain Social Group – Dayalana, Bhandup

25953785/ 25946052/ 9869675934

Kuchhi Lohana Mahajan, Mulund

25640443/ 25614881

Manavjyot Public Charitable Trust, Mulund

25673587/ 25919755

Mulund K.V.O Seva Samaj

25602133/ 25652242

Mulund Ghogari Visa Shreemali Jain Samaj

25645436

Narayan Seva Mandal, Mulund

25824244

Nobel Chemist, Mulund

25615657/ 65148382/ 25615656

Narayan Seva Mandal, Mulund

21633455

Rachh Chothani Trust, Mulund

25909412/ 22568203

Swami Shanti Prakash Seva Kendra, Mulund

25610088/ 25648141

Nana Palkar Samruti Samiti, Thane

25425832/ 9869008218

Rana Netrajyot EYE Hospital, Thane

27458282/56110687

Dombivali Welfare Group

0251-6956611/9867615555

Dombivali Manavkalyan Kendra

0251-2449563/ 2445574/ 2449573

Nagarik Seva Mandal, Ambernath

0251-2606523

 

Western suburbs

Gurumit Prachar Charitable Trust, Khar

26006323

Vile Parle Kapole Utkarsh Mandal

26283085/ 26289202

Ashadeep, Vile Parle

26110198

Swajan Pariwar, Parle

26117951/ 26117953

Vile Parle Medical Club Public Health Trust

26206581/ 26286186

Maharshi Kashyap Arogya Seva Samiti, Parle

26148348

Patan Jain Mandal, Goregaon

28776090

Choradiya Deep Agency, Malad

28884551/ 28806986

Mahavir Clinic, Malad

28822281/ 28817238

Malad Jain Yuvak Mandal

28891892/ 28887017

Kandivali Hitvardhak Mandal

28072898/ 28078657/ 28079675

Shah Brothers, Kandivali

26624040/ 26624000/ 32961288/ 9820280815

Viswa Charitable Trust, Borivali

28982600

Harshad Ambekar Smruti Samiti, Borivali

28863959

Patan Jain Mandal Sick Bed Service Center, Borivali

28911308

Other medical equipment sources:

Mumbai city

All India Surgicals, Prarthna Samaj

23823605/ 23821767/ 23812098

Dev Surgical and Medicine, Fort

22630499/ 9867181629/ 9987151285

Hemant Surgical Industries, Girgaum

22030935/ 22030936/ 22030937

Deepak Surgical, Princess Street

22017351/ 22090511/ 22090512/ 66376490

Saroj Surgical Suppliers, Tardeo

23514023/ 23512719

Social Service League (Disha), Parel

24187593/ 24717593

Omkar Surgical, Parel

24127589/ 24179671

Jay Surgical, Parel

24135080/ 24135078

Jeevan Jyot, Sewree & Parel

9869064000/ 24125848

Janak Metal beds, Wadala

24120171/ 24130407

Kutch Yuvak Sangh, Dadar

9819532110/ 9969452626/ 8149619365

Gujarati Sewa Mandal, Matunga

24023872

KK Jani Medical Centre (Vaishnav Haveli), Sion

24073420

 

Central suburbs

Bhajan Samaj, Ghatkopar

25128246

Kutchi Kadva Patidar Gynati Trust, Ghatkopar

25151666/ 25098697

Pravin Surgical, Ghatkopar

25149750/ 25153632

Ribello Medicare, Ghatkopar

25004352/ 9627240636

Saroj Surgical Suppliers, Ghatkopar

25062135/ 9819006141

Jain Social Group, Bhandup

25953785/ 9869675934

Deepak Surgical, Mulund

25645886/ 25645168

Doshi Surgical, Mulund

25613332/ 9820001852/ 20318290

Goghari Visa Shreemali Jain Samaj, Mulund

25645436

Jevis Surgical, Mulund

25676931/ 25931336

Kutchi Lohana Mahajan, Mulund

25640443

Manav Jyot Public Charitable Trust, Mulund

25602133/ 25652242

Narayan Seva Mandal, Mulund

25824244/ 21633455

Swami Shanti Prakash Sewa Trust, Mulund

25610088

Thakkar Surgical, Mulund

25678328/ 25616301

Sigma Surgical, Airoli

27607687/ 9821012102

Kutch Yuvak Sangh, Vashi-Govandi

9322338776/ 9322514772/ 9892180008/ 9821474002

Medimac Industries, Ambernath

9820881835/0251-2621124/2621143

 

Western suburbs

Maharishi Kashyap Arogya Seva Samiti, Vile Parle

26248348

Perfect Magnet, Andheri

26241312/ 23413789

Shayadri Surgical, Goregaon

28783551

Milan Surgical, Malad

28823677/ 28826982

Geeta – Va- Mahila Udhyog, Malad

28080544

Mahavir Surgical, Malad

28826982/ 28822526/ 9820017874

Shah Brothers, Kandivali

2662404/ 26624000/ 32961288/ 9820280815

Kutch Yuvak Sangh, Borivali

9892317375/ 9892188810

Kutch Yuvak Sangh, Bhayander

9920412128/ 9870085674/ 9768009056

Kutch Yuvak Sangh, Nalasopara

9594294284/ 9324141526

Emergency Oxygen Services

Mumbai city

All India Surgical

23829767/23821767/23823605

Industrial Oxygen Company, Nariman Point

22026314

Pamarox, Peddar Road

23868267

Royal Chemist

22004041/ 22004042/ 22004043/ 22004044

Sanghi Oxygen Bombay, Girgaon

23634852

Saroj Surgical Supplies, Tardeo

24944023/ 23514023/ 23512719

The Laboratory, Tardeo

24941332

Patan Jain Mandal

22811346/22811218

Soyuz Trading Corporation, Pydhunie

23436235

Indo Gases, Lower Parel

24925936

 

Central suburbs

Bharat Oxygen, Kurla

25141593

Saroj Surgical Suppliers, Ghatkopar

25062135

Dr.Sharad H. Zatakiya, Ghatkopar

25123330/ 25127946

Ghatkopar Brahman Samaj

25128246

Ribello Medicare, Ghatkopar

25004352/ 9627240636

Manav Jyot, Mulund

25673587/ 25919755/ 9820039469

Sai Seva Mandal, Mulund

25618859/ 25655232/ 25618025/ 25655230

Tiwari Shitala Prasad, Mulund

25601783

Narayan Seva Mandal, Mulund

21633455

Mulund K.V.O.Seva Samaj

25602133/ 25652242

Kumar Oxygen, Thane

25822691

Bombay Oxygen, Kalwa

32499427/ 32495042/ 32499581

 

Western suburbs

Bandra Medical Society

65081223/ 65081224/ 26423757

Gurumit Prachar Charitable Trust, Khar

26006323

Hari Om Medical Oxygen, Santacruz

55821730/ 9869007153

Prakash Oxygen, Santacruz

26493865

Asha Parekh Hospital

26491203/ 26493737/ 26492081

Vile Parle Medical Club Public Health Trust

26206581/ 26286186

Vile Parle Gujarati Mandal

26125995

Capron Agencies, Andheri (E)

28342439

Ashwini Kumar Medical Relief Society

28634507/28643643

Medical Club, Juhu

26206581

Sanghi Oxygen, Andheri

28341499

Patan Jain mandal Sick Bed Service Center, Goregaon/ Borivali

28911308/ 28776090

Gas, Gas, & Gas, Malad

28893019/ 28823522

Malad Jain Yuvak Mandal

28891892/ 28887017

Visa Nima Charitable Trust, Malad

28776490

Shah Brothers, Kandivali

26624040/ 26624000/ 32961288/ 9820280815

Kandivali Hithvardhak Mandal

28072898/ 28078657/ 28089675

Lions Club of Dahisar

28949419

Cold coffin on rent:

Andheri Centre

9870201760

Mahim Centre

24308569/ 24373933

Vile Parle Centre

9821182100